دستگاه تنفسی

قسمت‌های مختلف دستگاه تنفسی در شکل‌های زیر نمایش داده شده است.

دستگاه تنفسی دستگاه تنفسی Tanafosi
دستگاه تنفسی دستگاه تنفسی respiratory system

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print