درباره ما

دکتر حمیدرضا نجاری استاد دانشگاه و متخصص بیماریهای داخلی عفونی هستند. سابقه ۲۰ ساله طبابت و نیز تدریس در دانشگاه و ایراد سخنرانی ها در کنگره های مختلف داخل و خارج از کشور سبب توانایی بالای ایشان در رشته تخصص شان و رضایتمندی بیماران شده است.

دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی وفارغ التحصیل دکترای حرفهای در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند.
ایشان دوره تخصص را گذرانده اند وموفق به اخذ بورد تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰شدند.
سابقه همکاری بابیمارستان نیکان تهران دارند وخدمات تخصصی دکتر: درمان تخصصی زخم با روش های درمانی مدرن همانند لیزر, درمان عفونت خون, درمان بی اختیاری ادرار, درمان عفونت ریه می باشد

گذراندن  دوره تخصص

اخذ بورد تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰

فارغ التحصیل دکترای حرفه ای در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی