بیماری‌های عفونی کدامند؟

بیماری های عفونی کدامند بیماری‌های عفونی کدامند؟ بیماری‌های عفونی کدامند؟ ofooni 1

تعریف: بیماری‌های عفونی یک شاخه علمی می‌باشد که در رابطه با تشخیص و درمان بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌ها فعالیت می‌نماید. درحالی که بیماری‌های عفونی بسیاری ازقبیل سل، طاعون، جذام، آبله، آنفولانزا در سرتاسر تاریخ جهان وجود داشته است، انسان‌ها درطی قرون همواره درحال مبارزه با میکروارگانیسم‌ها بوده است. درحالی که با واکسیناسیون، بیماری آبله ریشه‌کن گردیده است، بیماری‌های عفونی جدیدی ازقبیل ایدز پدید آمده است. با جهانی شدن دنیا، گرمایش زمین و افزایش تعداد مسافرت‌ها، خواه بیماری‌های ویروسی با پتانسیل همه‌گیر که تازه پدید آمده‌اند، خواه عفونت‌های باکتریایی مقاوم شده، باعث می‌گردد تا بیماری‌های عفونی همواره مورد توجه باقی بماند و تدابیری که برای کنترل و پیشگیری عفونت‌ها در نظر گرفته می‌شود از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. در سال‌های اخیر، با تحولاتی که در حوزه پزشکی روی داده است با انتقال عضو و بافت که در حال افزایش می‌باشد، درمان انکولوژی، واحد‌های مراقبت‌های ویژه، عمل‌های جراحی پیچیده و اقدامات پیشگیرانه که موجب افزایش طول عمر بیماران می‌گردد در مقابل خطر رودررو شدن با بیماری‌های عفونی در بیمار را نیز افزایش می‌‌دهد.

انواع بیماری‌های عفونی:

 • آندوکاردیت عفونی
 • آنفلوانزا و سایر بیماری‌های تنفسی و ویروسی
 • اسهال عفونی
 • بیماری لایم و سایر عفونت‌های اسپیروکتی
 • بیماری‌های آمیزشی و عفونت دستگاه تناسلی
 • بیماری‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی روده‌ای، سودومونا و لژیونلا
 • بیماری‌های ناشی از سایر باکتری‌های گرم منفی
 • توبرکلوز و عفونت‌های مایکوباکتریائی دیگر
 • سرخک، سرخجه، اوریون و عفونت‌های پارو ویروسی
 • عفونت HIV و ایدز
 • عفونت پنوموسیستیس کارینی (Pneumocystis Carini)
 • عفونت در بیماران دچار اختلال ایمنی
 • عفونت‌های استرپتوککی/ انتروککی و دیفتری
 • عفونت‌های انتروویروسی
 • عفونت‌های بی‌هوازی
 • عفونت‌های پوست، بافت‌های نرم، مفاصل و استخوان‌ها
 • عفونت‌های تک‌یاخته‌ای (Protozoa)
 • عفونت‌های داخل شکمی
 • عفونت‌های ریکتزیائی
 • عفونت‌های قارچی
 • عفونت‌های کرمی و انگل‌های خارجی
 • عفونت‌های کسب‌شده در بیمارستان
 • عفونت‌های کلامیدیائی
 • عفونت‌های لیستریائی و مننگوککی
 • عفونت‌های مایکوپلاسمائی
 • عفونت‌های ناشی از استافیلوکک
 • عفونت‌های ناشی از پنوموکک
 • عفونت‌های ناشی از ویروس اپشتین – بار و سیتومگالوویروس
 • عفونت‌های ناشی از ویروس هرپس
 • عفونت‌های ناشی از هموفیلوس، بوردتلا، موراکسلا، و ارگانیسم‌های گروه HACEK
 • عفونت‌های ویروسی ناشی از حشرات و جانوران
 • نوکاردیوز و آکتینومایکوز

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print